Välj en sida

Tjänster

Bokföring

Oavsett företagsform är du bokföringsskyldig. Det innebär att fakturor, kvitton och annat underlag sparas för att registreras och redovisas I både en kronologisk och kontobaserad ordning.

Ett företags bokföring består av: verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt årsbokslut alt. årsredovisning.

Skattedeklaration

Oavsett företagsform och om du har anställda eller inte kräver Skatteverket att du lämnar in en skattedeklaration. Deklaration lämnas in varje månad och består av skatte-, moms- och arbetsgivaravgifter. På basis av de deklarerade uppgifterna räknas ditt slutliga skattebelopp ut.

Bokslut

Driver du ett företag är du skyldig att avsluta den löpande bokföringen varje räkenskapsår med ett bokslut. Beroende på företagsform är det antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. I bokslutet framgår det hur företaget gått under året och hur den ekonomiska situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.

Årsredovisning

Har du ett aktiebolag ska varje räkenskapsår, enligt lag, sammanställas i en årsredovisning. Den ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. När årsredovisingen är klar och undertecknad skickas den till Bolagsverket för att offentliggöras.

Vid frågor, vänligen ring mig på

072 56 11 180

Kontakta mig

Kontakta mig via mail eller ring så bestämmer vi en tid för ett första möte.

Kontaktformulär
reCAPTCHA