Välj en sida

Tjänster

et|icon_like_alt|

Bokföring

Oavsett företagsform är du bokföringsskyldig. Det innebär att fakturor, kvitton och annat underlag sparas för att registreras och redovisas I både en kronologisk och kontobaserad ordning.

Ett företags bokföring består av: verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt årsbokslut alt. årsredovisning.

et|icon_like_alt|

Skattedeklaration

Oavsett företagsform och om du har anställda eller inte kräver Skatteverket att du lämnar in en skattedeklaration. Deklaration lämnas in varje månad och består av skatte-, moms- och arbetsgivaravgifter. På basis av de deklarerade uppgifterna räknas ditt slutliga skattebelopp ut.

et|icon_like_alt|

Bokslut

Driver du ett företag är du skyldig att avsluta den löpande bokföringen varje räkenskapsår med ett bokslut. Beroende på företagsform är det antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. I bokslutet framgår det hur företaget gått under året och hur den ekonomiska situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.

et|icon_like_alt|

Årsredovisning

Har du ett aktiebolag ska varje räkenskapsår, enligt lag, sammanställas i en årsredovisning. Den ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. När årsredovisingen är klar och undertecknad skickas den till Bolagsverket för att offentliggöras.

et|icon_phone|

Vid frågor, vänligen ring mig på

072 56 11 180

Kontakta mig

Kontakta mig via mail eller ring så bestämmer vi en tid för ett första möte.

Kontaktformulär
reCAPTCHA