Välj en sida

Välkommen till

Helén Bondessons Redovisningsbyrå
Trött på ”papper”? Låt mig ta hand om dem!
Om Oss

Som sätter det lilla företaget främst

En resurs med fötterna stadigt i den skånska myllan.

Vem är då jag? Jag är uppvuxen i Skåne och bor i Bjärred med min familj. Där har jag också mitt kontor.

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag varit Skåne trogen och har haft förmånen att arbeta med det jag brinner för. Där ekonomin på ett eller annat sätt varit som en röd tråd. Jag driver nu en redovisningsbyrå, som hjälper kunder i bland annat Bjärred och Lomma. Helen Bondessons Redovisningsbyrå AB hjälper dig som behöver hjälp med bland annat bokföring.

Tjänster

Bokföring

Oavsett företagsform är du bokföringsskyldig. Det innebär att fakturor, kvitton och annat underlag sparas för att registreras och redovisas I både en kronologisk och kontobaserad ordning.

Ett företags bokföring består av: verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt årsbokslut alt. årsredovisning.

Skattedeklaration

Oavsett företagsform och om du har anställda eller inte kräver Skatteverket att du lämnar in en skattedeklaration. Deklaration lämnas in varje månad och består av skatte-, moms- och arbetsgivaravgifter. På basis av de deklarerade uppgifterna räknas ditt slutliga skattebelopp ut.

Bokslut

Driver du ett företag är du skyldig att avsluta den löpande bokföringen varje räkenskapsår med ett bokslut. Beroende på företagsform är det antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. I bokslutet framgår det hur företaget gått under året och hur den ekonomiska situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.

Årsredovisning

Har du ett aktiebolag ska varje räkenskapsår, enligt lag, sammanställas i en årsredovisning. Den ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. När årsredovisingen är klar och undertecknad skickas den till Bolagsverket för att offentliggöras.

Our Visitor

003602
Total Users : 3602

Kontakta mig

Kontakta mig via mail eller ring så bestämmer vi en tid för ett första möte.

Kontaktformulär
reCAPTCHA